రెహ్మాన్ కు శుభాకాంక్షలు


రెహ్మాన్ నుంచి వచ్చిన ఉత్తమ సంగీతం కాదు. కానీ ప్రపంచ ఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టిన సంగీతం.
ఒకేవ్యక్తి రెండు ఆస్కారులు ఒకేసారి గెలవడం కూడా రికార్డేమో చూడాలి...
ఈసారి ఆస్కార్ వేడుకలలో మొత్తం ముగ్గురు భారతీయులు అవార్డందుకోవడం విశేషం
స్లమ్ డాగ్ మిలీయనర్ పై నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఎలా ఉన్నా, 8 ఆస్కార్ అవార్డులు గెలుచుకున్నందుకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.