మారిన బ్లాగు చిరునామా...

   

    నా బ్లాగు చిరునామా http://mssbp.blogspot.com నుండి http://pradeepblog.miriyala.in  కి మారినది. మీలో ఎవరికైనా సొంత డొమైన్ ఉంటే ఉచితంగా వాడగల వెబ్ పరికరాలను http://blog.miriyala.in లో పొందు పరచపడబడమైనది.